Гуртожиток призначений для проживання студентів денного та заочного відділення технікуму. Загальна площа гуртожитку5819м.кв. Студенту надається постійне місце проживання в гуртожитку на весь період його навчання в технікумі. Житло забезпечується необхідним інвентарем, білизною. В гуртожитку створені необхідні умови для мешкання, занять, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи.

В гуртожитку функціонує читальний зал.

Читальний зал є навчально-допоміжним,  інформаційним і культурно-освітнім підрозділом технікуму. Читальний зал розрахований на 44 робочих місць для відвідувачів. Фонд читального залу становить 1979 примірників на суму 29948,95 грн. ( станом на 1.12.2010р.). В читальному залі створено фонд навчальних посібників, методичних розробок, укладених викладачами технікуму і призначених для використання студентами в навчальному процесі. Ці джерела існують не тільки в друкованому, але і електронному варіанті, що дозволяє здійснювати дистанційне навчання для студентів.

Читальний зал оснащений девятьма потужними комп’ютерами. Створено банк даних на електронних носіях, тобто «Електронний підручник». Комп’ютери читального залу підключені до мережі Інтернет, що розширило можливості інформаційного забезпечення, дало змогу більш ефективно користуватись інформаційно-пошуковими системами для вибору інформації при написанні курсових робіт, рефератів, виконання домашньої самостійної роботи.

Особливістю роботи читального залу є автоматизація систематизованого обліку книжкового фонду, комп’ютеризація обліку відвідувань та книговидачі.

В гуртожитку розміщений пункт охорони здоров'я, де студентам надають першу невідкладну медичну допомогу, діагностують хворобу, проводять профілактичні щеплення.

В гуртожитку функціонує студентська Рада гуртожитку, яка є громадським органом самоврядування. Місією студентської Ради є відображення сфери самоврядування студентства в гуртожитку, надання допомоги адміністрації, профкому в організації виховання, культурно-масової роботи і покращенні житлово-побутового обслуговування студентів, які проживають в гуртожитку.
Засідання студентської Ради проводиться в читальному залі гуртожитку.

 

Частина допоміжних та житлових площ використовується для проведення навчальних занять. Аудиторний фонд складає  523 м.кв. Там проведено ремонтні роботи. Аудиторії обладнані сучасними меблями (столи, крісла, кафедри, класні дошки),які відповідають санітарним вимогам та нормам.

аудиторія №121

аудиторія №122

аудиторія №123

аудиторія №131

аудиторія №132

аудиторія №133

аудиторія №251

аудиторія №252

аудиторія №253

аудиторія №312

аудиторія №411

аудиторія №412

аудиторія №311

Учительська

 

Житловий фонд гуртожитку

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 2574
Зміст : 748
Переглянути хіти змісту : 1459232