П'ятниця, 29 березня 2013, 01:00

Вступ

Вступні випробування на заочному відділенні  для випускників професійно – технічних ліцеїв (училищ) проводяться з дисципліни «Основи інформатики» на основі Положення про порядок проведення співбесіди вступникам професійних ліцеїв на заочну форму навчання розроблене Самбірським технікумом економіки та інформатики.

Інформатика — це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. 

Поява інформатики зумовлена виникненням і поширенням нової технології збирання, оброблення і передачі інформації, пов'язаної з фіксацією даних на машинних носіях. Предмет інформатики як науки складають:

     апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки;

     програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки;

     засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення;

     засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами;

     інтернет, мережеві технології.

Основною задачею інформатики як науки є систематизація прийомів та методів роботи з апаратними та програмними засобами обчислювальної техніки. Мета систематизації полягає у тому, щоб виділити, впровадити та розвинути передові, найбільш ефективні технології автоматизації етапів роботи з даними, а також методично забезпечити нові технологічні дослідження.

Інформатика — практична наука. Її досягнення повинні проходити перевірку на практиці і прийматися в тих випадках, коли вони відповідають критерію підвищення ефективності. 


І. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ З ДИСЦИПЛІН: 

«ОСНОВИ РОБОТИ НА ПК».Вступні іспити проводяться у формі тестування згідно з списками приймальної комісії, шляхом поєднання усних та письмових відповідей.  

Завдання для проведення співбесіди розроблені з дисципліни «Основи роботи на ПК».

Абітурієнт, який проходить вступні випробування повинен знати:

- основні типи персональних ЕОМ, напрямок їх використання і порядок роботи на ПЕОМ, склад технічного та програмного забезпечення;

- основи використання автоматизованого робочого місця спеціаліста.

Повинен вміти:

- організувати роботу на персональній ЕОМ;

- виконувати обробку торгово-комерційної інформації з використанням електронних таблиць;

- створювати документи за допомогою текстового редактора;

- виконувати їх редагування та одержати тверду копію документа за допомогою друкуючого пристрою;

- організовувати на ПЕОМ бази даних і виконувати їх обробку;

- організовувати роботу в універсальній операційній системі Windows.

IІ. РОЗДІЛИ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВІ ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІН: 

«ОСНОВИ РОБОТИ НА ПК».


1. Операційні системи

2. Робота з дисками

3. Графічний редактор

4. Текстовий редактор

5. Електронні таблиці

6. Системи керування базами даних

7. Глобальна мережа Internet та її можливостіІІІ. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ.


ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ


ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ.


1. Максимальна кількість балів зі вступних випробувань по кожній дисципліні – 200. За тести першого рівня максимальна кількість балів – 5, другого рівня-10,третього рівня-50.

2. Приймальна комісія допускає до участі в конкурсі абітурієнтів, які отримали за результатами вступних випробувань, не нижче 124 бали з кожної дисципліни.

3. Під час тестування абітурієнт дає письмову відповідь. Члени комісії оцінюють за бальною системою відповіді і заносять їх в листок тестування. Листок після закінчення тестування підписується абітурієнтами та членами комісії.

4. Термін проведення вступних випробувань проводиться в два тури.  


 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.


1. Ворзенко А.Е. "IBM  PC:  устройство,  ремонт, модернизация", Москва,"КомпьютарПрес",1995 г.

2. Макарова Н.В.,Гуревич В.Г.Работаем на персональном компьютере Единой системы", Машыностроение,1989 г.

3. Фигурнов В.Э. "IBM PC для пользователя", Москва, Финансы и статистика, 1995 г.

4. Ден Гукин "Word for Windows для "Чайников", Киев, "Диалектика", 1994 г.

5. Ратбон Э."Windows  для "Чайников",Киев, "Диалектика", 1995 г.

6. Ратбон Э."Ещё о Windows для "Чайников", Киев, "Диалектика" 1995 г.

7. Харвей Г. "Excel  для "Чайников",Киев, "диалектика", 1996 И.Палмер С. "Access 2 для "Чайников",Киев, "Диалектика", 1995г.

8. Крамм  Р.  "Програмирование   в    Access    для "Чайников", "Диалектика", Киев, 1996 г.

9. Р.С.Паркер "Microsoft Office for  Windows  для "Чайников",Киев, 1995 г.

10. Новиков  Ф.А-.Яценко  А.Д."Microsoft  Office  в  целом", BHV, Санкт-Петербург, 1995 г.

11. Э.Бот "Microsoft Office " москва. Бином, 1996г.

12. Йорг Шиб "Windows :секреты и советы", Москва, 1995 г.

13. Ф.Клаус,X.Райнер "Текстовый процесор  Word  для Windows",  иэд 2-е, Москва,  Экономика, 1995 г.

14. В.Мане "Word 6.0 для Windows",(руская версия),  Москва, Бином, 1995 г.

15. Н.Николь "Электронные таблицы Excel для квалифицырованых  пользователей", Москва, Экономика, 1995 г.

16. М.Кэмпбелл "Excel", Москва, Бином, 1996 г.

17. Нортон П. Справочное руководство по MS-DOS.  Москва,  Радио и связь, 1992 г.


Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1528
Зміст : 597
Переглянути хіти змісту : 777620