Четвер, 04 квітня 2013, 18:11

І Вступ

Вступні випробування на заочному відділенні  для випускників професійно – технічних ліцеїв (училищ) проводяться з дисципліни «Економіка підприємства», «Комерційне товарознавство» на основі Положення про порядок проведення співбесіди випускниками професійних ліцеїв, які вступають на заочну форму навчання розроблене Самбірським технікумом економіки та інформатики.

Молодший спеціаліст спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність» підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності.

Молодший спеціаліст з комерційної діяльності спроможний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади:

- агент комерційний;

- агент торговельний;

- комівояжер;

- представник торговельний;

- заготівельник продуктів і сировини;

- товарознавець;

- представник з реклами;

- ревізор комерційний.

Молодший спеціаліст з комерційної діяльності на первинних посадах самостійно виконує здебільшого стереотипні, частково діагностичні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, накопичує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Відповідно до первинних посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу, молодший спеціаліст з комерційної діяльності підготовлений виконувати функції: планово – аналітичну, організаційну, контрольну, обліково – статистичну, інформаційну.

Типові завдання діяльності, притаманні відповідним функціям та обов’язкові для їх виконання.

Під час навчання на спеціальності «Комерційна діяльність» в Самбірському технікумі економіки та інформатики заклад повинен забезпечити опанування випускниками системи вмінь розв’язувати певні типові завдання діяльності у процесі здійснення зазначених виробничих функцій.

IІ. Основні вимоги до підготовки випускників професійних ліцеїв з дисципліни  «Комерційне товарознавство».

Вступні випробування проводяться у формі співбесіди згідно з списками приймальної комісії, шляхом виконання тестових завдань.

Завдання для проведення співбесіди розроблені з комерційного товарознавства.

Абітурієнт, який проходить вступні випробування повинен знати:

- природу походження, хімічний склад, конструктивні особливості та призначення усіх груп товарів;

- сфери використання товарів і їх взаємозамінність;

- умови та правила упаковки, маркірування, кодування, зберігання і транспортування продукції.

Абітурієнт, який проходить вступні випробування повинен вміти:

- розвивати теоретичні положення про товар як споживчу вартість і виявлення закономірностей, пов’язаних із просуванням товару на ринку і задоволенням потреб населення на сучасному етапі;

- визначати якість та рівень якості товару( сортність);

- на практиці застосовувати нормативно – технічну документацію;

- досліджувати властивості нових товарів, насамперед властивості безпеки, розробляти номенклатуру показників якості цих товарів, необхідних для комплексної оцінки якості.


IІІ. Розділи дисциплін, що виносяться на фахові випробування з предмета «Комерційне товарознавство».

  1. Теоретичні основи товарознавства.
  2. Товарознавство продовольчих товарів
  3. Товарознавство непродовольчих товарів


ІV. Орієнтований перелік питань, що виносяться на фахові випробування з предмета «Комерційне товарознавство».

Перелік питань «Теоретичні основи  товарознавства»

1. Визначте предмет, цілі і завдання товарознавства. Наведіть визначення поняття «товар» і охарактеризуйте його споживчу цінність.

2. Номенклатура споживчих властивостей і показників, їх характеристика за: призначенням, надійністю, ергономічністю, естетичністю, екологією, безпекою.

3. Якість продукції. Які фактори визначають якість товарів? Наведіть приклади.

4. Що таке асортимент товарів? Назвіть його види. Класифікація товарів, її мета і значення.

5. У чому полягає мета і завдання кодування товарів? Види кодування товарів.

6. Наведіть класифікацію і характеристику методів оцінки якості продукції.

7. У чому полягає суть стандартизації та сертифікації продукції? Яка їх роль.

8. Дати визначення поняття «стандарт». Вказати категорії та види стандартів, їх зміст.

9. Яке значення мають зберігаючі фактори? Зберігання товарів: умови, режими.

10. Харчова цінність, засвоєння та калорійність харчових продуктів, залежність харчової цінності від хімічного складу.

Перелік питань «Товарознавство продовольчих товарів»

1. Харчова цінність свіжих плодів і овочів, їх класифікація.

2. Споживча цінність шоколаду, сировина для виробництва, класифікація.

3. Класифікація, товарна характеристика і маркування м’яса.

4. Молоко і кисломолочні товари: споживча цінність, значення в харчуванні людини, класифікація.

5. Риба жива: харчова цінність, класифікація, відмінні ознаки.

6. Слабоалкогольні напої: класифікація, сировина для виробництва, методологія визначення органолептичних показників.

7. Споживча цінність хліба, класифікація, відмінні ознаки основних видів.

8. Смакові товари та їх споживча цінність. Характеристика основних груп смакових товарів.

9. Рибні консерви та пресерви, їх відмінні особливості. Принцип маркування.

10. Виноградні вина. Технологія виробництва, класифікація.

11. Харчова цінність свіжих плодів і овочів, їх класифікація.

12. Назвати умови зберігання кави, чаю, прянощів та приправ.

Перелік питань «Товарознавство непродовольчих товарів»

1. Процес виробництва швейних виробів. Класифікація і характеристика споживчих властивостей швейного одягу.

2. Поняття про трикотажні товари. Вимоги до їх якості. Класифікація.

3. Скло. Класифікація, характеристика основних його видів.

4. Класифікація та асортимент металевого посуду.

5. Побутові джерела світла: лампи розжарювання, люмінесцентні, переваги та недоліки цих ламп.

6. Поняття про меблеві товари. Класифікація за матеріалами і призначенням. Вимоги до їх якості.

7. Товари для рибальства і туризму: класифікація, групова характеристика асортименту.

8. Характеристика асортименту та основних параметрів конденсаторів, резисторів, напівпровідникових виробів.

9. Класифікація та асортимент взуття. Процес виробництва.

10. Загальна характеристика ювелірних виробів. Особливості конструкції і виробництва.


V. Зразок екзаменаційного білету.

Завантажити зразок екзаменаційного білету в форматі *.PDF


VI. Критерії оцінювання.

Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди в письмовій формі.

Тривалість тестування – 90 хвилин.

Тести складаються з ІІІ рівнів (21 завдання):

I рівень - 10 завдань.

Закрита форма тесту - застосування матеріалу за відомими стандартними алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з яких - правильна.

Кожне завдання оцінюється 5 балами (максимальна кількість за І рівень = 50 балів).

II рівень – 7 завдань.

Відкрита форма тесту - застосування програмного матеріалу у змінених та ускладнених ситуаціях, тобто надаються завдання з вибором двох відповідей з п’ятьох варіантів відповідей, дві з яких – правильні.

Кожне завдання оцінюється 10 балами (максимальна кількість за II рівень 70 балів).

III рівень - 4 завдання.

Виконання практичної частини (задача). Показує високий рівень навчальних досягнень абітурієнтів. Містить завдання відкритої форми з розгорнутим розв’язанням і розгорнутою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо крім правильної відповіді в чернетці та чистовику дано повне розв’язання, що свідчить про самостійне отримання результату.

Кожне завдання оцінюється 20 балами (максимальна кількість за III рівень 80 балів).

Сумарна максимальна кількість – 200 балів.

Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у зазначений за розкладом час, забрали документи, до участі в конкурсі не допускаються.

Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у зазначений за розкладом час, забрали документи, до участі в конкурсі не допускаються.


VIІ. Рекомендована література.

1. А.В.Власова Основи товарознавства непродовольчих товарів. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 208 с.

2. Байдакова Л.І. товарознавства: непродовольчі товари: взуттєві  і хутряні вироби: Підручник. – К.: Вища школа, 2007. – 183 с.

3. Батутіна А.П. Товарознавча експертиза продовольчих товарів. Навчальний посібник Львів: ЛКА, 2004.

4. Беднарчук М.С. Товарознавство сировини матеріалів та засобів виробництва. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006.

5. Беднарчук М.С. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва. Навчальний посібник, Київ: Цент навчальної літератури, 2006.

6. Беднарчук М.С. Товарознавство. Непродовольчі товари: меблі. Підручник Львів: Магнолія, 2008.

7. Глушкова Т.Г. Основи товарознавства непродовольчих товарів (Господарчі та товари культурно – побутового призначення). Конспект лекцій, Київ: КДТЕУ, 1998

8. Задорожний І.М. Продовольчі товари і продовольча сировина. Світове виробництво споживання, експорт, імпорт. Навчальний посібник  Львів: ЛКА, 2002

9. Кушнір М.К. Товарознавство непродовольчих товарів. ч.5 Навчальний посібник, Львів: ЛКА, 2003.

10. Лукашов В.С. Товарознавство непродовольчих товарів. Конспект лекцій. ч.5 Львів: ЛКА, 2003.

11. Лукашов В.С. Товарознавство непродовольчих товарів. Конспект лекцій. ч.3 Львів: ЛКА, 2003.

12. Оснач О.Ф. Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти. Навчальний посібник, Київ: Цент учбової літератури, 2007.

13. Оснач О.Ф. Товарознавство. Навчальний посібник, Київ: Цент учбової літератури, 2004. – 219 с.

14. Титаренко Л.Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів. Навчальний посібник, Київ: Цент учбової літератури, 2006.

15. Шийко І.І., Галик І.С., Кирильчук Р.В. Товарозавство непродовольчих товарів. Опорний конспект лекцій. Ч4. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2003. – 116 с.

16. Шумський О.В. Товарознавство непродовольчих товарів. Конспект лекції

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 838
Зміст : 514
Переглянути хіти змісту : 529842