Четвер, 04 квітня 2013, 17:30

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма курсу «Українська мова» для вступу до Самбірського технікуму економіки та інформатики розроблено згідно з програмою з української мови для шкіл з українською мовою навчання на основі Закону України «Про загальну середню освіту» і Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

У ній враховано державний статус української мови, її суспільні функції, взято до уваги специфіку навчального предмета,що має виразні інтегративні функції, здатність справляти різнобічний навчальний, розвивальний і виховний впливи на учнів, сприяти формуванню особистості,готової до активної,творчої діяльності.

Диктант є основною формою перевірки орфографічної (уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила й словникові слова, визначені для запам’ятовування) та пунктуаційної (уміння використовувати розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації) грамотності абітурієнтів.

Дібрані тексти мають значний виховний і пізнавальний потенціал, вони забезпечують реалізацію культурологічного принципу навчання української мови в навчальних закладах і сприяють утіленню вимог відповідної змістової лінії чинної програми з дисципліни. В них висвітлено чимало зразків художнього стилю, які сприяють засвоєнню абітурієнтами самобутніх мовних засобів і мають виразне стилістичне забарвлення. Тексти для диктантів достатньо насичені орфограмами й пунктограмами, опрацьованими учнями в курсі основної школи.

Обсяг текстів для диктанту та час написання роботи

Обсяг текстів для вступного диктанту чітко визначено чинною програмою з української мови: текст на 140-160 слів. Для написання диктанту відводиться 60 хвилин.

Методика проведення диктанту

Методика проведення диктанту є традиційною.Спочатку викладач читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, правописних особливостей і тлумачення значень використаних у ньому слів (з огляду на те, що тексти адаптовано для навчальних потреб, у них майже відсутня так звана авторська пунктуація, немає діалектизмів, застарілих слів, складної зі значеннєвого погляду, а тому малозрозумілої для абітурієнтів лексики тощо). Викладач може давати тільки коментарі формального характеру, як-от: розміщення заголовка, запис автора чи джерела тексту та ін. (хоча записувати автора тексту немає необхідності й робити це не обов’язково). Як виняток викладач може пояснити написання слова в тому разі, коли контекст не до кінця з’ясовує його написання (наприклад, Українське радіо в тексті № 4 «Українському радіо — 90 років!»).

Після прочитання всього тексту викладач читає перше речення повністю, а абітурієнти тільки уважно слухають його. Далі це саме речення диктується для запису частинами, причому кожна частина, як правило, читається тільки один раз (частиною в цьому випадку треба вважати словосполучення з двох—п’яти слів або частину складного речення приблизно з тією ж кількістю слів). Викладач може повторно прочитати частину речення, якщо вона велика за обсягом, у ній змінено нормативний порядок слів або під дією певних зовнішніх чинників абітурієнти недочули якогось слова або словосполучення. Після того як абітурієнти запишуть усе речення, його треба прочитати повністю повторно, щоб вони мали змогу перевірити записане.

У такий спосіб диктується кожне речення тексту. Викладач обов’язково вказує місце поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту він читає його ще раз від початку до кінця, роблячи паузи між реченнями, дещо триваліші від звичайних, і надаючи змогу абітурієнтам ретельно перевірити написане й усунути можливі помилки. Текст треба диктувати виразно, відповідно до норм літературної мови, з правильним наголошуванням слів та інтонуванням звукового потоку, у такому темпі, щоб абітурієнти встигали вільно його записувати.

Після повторного читання всього тексту абітурієнти здають диктанти викладачу. Часу для додаткової перевірки надавати не потрібно: сумніви щодо правописного оформлення роботи абітурієнти повинні вирішувати в процесі написання.

Перевірка та оцінювання робіт

Диктант, як це й визначено чинною програмою з української мови, оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв:

орфографічні й пунктуаційні помилки обраховуються разом та оцінюються однаково;

помилки в слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, уважаються однією помилкою; помилки на те саме правило, але в різних словах і різних реченнях уважаються різними помилками;

розрізняють грубі та негрубі помилки; до негрубих помилок відносять: винятки з усіх правил; написання великої літери в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених від іменників із прийменниками; у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях на кшталт не хто інший, як... ; не що інше, як... ; ніхто інший не... ; ніщо інше не...)] заміна одного співвідносного розділового знака іншим; заміна українських букв російськими; під час остаточного обрахунку помилок дві негрубі помилки вважаються однією грубою;

п’ять виправлень неправильного написання на правильне прирівнюються до однієї помилки;

орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, вивчення яких не передбачено шкільною програмою, виправляються, але не враховуються.

Під час написання диктанту абітурієнтам не дозволяється використовувати допоміжні джерела (довідники, словники та іншу літературу й технічні засоби).

Норми оцінювання диктанту

Бали

Кількість помилок

1

15-16 і більше

2

13-14

3

11-12

4

9-10

5

7-8

6

5-6

7

4

8

3

9

1+1 (негруба) - 2

10

1

11

1 (негруба)

12

-


Як писати диктант
1. Уважно прослухайте текст диктанту.
2. Коли викладач зачитуватиме кожне речення в цілому, слухайте його до кінця й не робіть ніяких записів.
3. Починайте записувати речення лише тоді, коли викладач почне його читати частинами, роблячи тривалі паузи.
4. Під час записування речення звертайте увагу на орфографію (написання слів), але не забувайте стежити за розділовими знаками.
5. Під час перевірки записаного речення потрібно зважати на інтонацію й ретельно перевіряти поставлені розділові знаки (у цьому важливу роль відіграють паузи: ледь помітну паузу роблять у тих місцях, де треба поставити кому, а більш помітну — на місці двокрапки чи тире; явна пауза означає, що треба поставити крапку з комою).
6. Сконцентруйте свою увагу й не відволікайтеся під час написання диктанту.
7. Не «збирайте» помилки, зазираючи під час написання диктанту в роботу сусіда.


Успіхів!


Список рекомендованої літератури
1. «Збірник диктантів з української мови. Аврааменко О.М., Чуркіна В.Ф.  – К.: Грамота 2016. – 56 с.
2. Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас" (укл. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. – К.: Освіта, 2011).
3. Збірник диктантів з української мови. 10-12 класи Автор: Тимченко І. В., Алексєєва М. О., Пєнцова Л. Г., Промська А. А., Толстокора Н. Г. Видавництво: Основа Рік: 2007. 96 c.
4. Збірник для підготовки до підсумкових контрольних робіт з української мови для 9 класу. Видавництво: Літера, автори: В.В. Заболотний, О.В. Заболотний, І.В. Копитіна.
5. ДПА 2016: Збірник диктантів Українська мова 9 клас. Видавництво: Тернопіль, «Підручники та Посібники» Рік видання: 2016 Українська мова. Білецька О. 64 с. 

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 838
Зміст : 514
Переглянути хіти змісту : 529844