Сьогодні індустрія програмування - одна з найбільш перспективних і динамічних галузей світової та української економіки.

Спеціальність«Інженерія програмного забезпечення»набуває актуальності в сучасних умовах розповсюдження і використання комп'ютерних технологій та глобалізації інформаційного простору. Програмні системи сьогодні присутні всюди: практично будь-які електронні пристрої містять програмне забезпечення того чи іншого виду. Без відповідного програмного забезпечення в сучасному світі неможливо уявити індустріальне виробництво, школи, університети, систему охорони здоров'я, фінансові і урядові заклади.


У переліку перспективних спеціальностей«Інженерія програмного забезпечення»займає особливе місце. Ця галузь вже змінила світ і продовжує відігравати провідну роль в його подальшій зміні. Без комп'ютерів нам вже не обійтися, і люди, які на них знаються - скрізь нарозхват. У їхніх головах цифри, алгоритми та оригінальні ідеї складаються в корисні, прості і доступні програми, здатні полегшити життя мільйонам користувачів персональних комп'ютерів. А ще програміст повинен відмінно знати не тільки теорію своєї роботи, але і бути чудовим практиком. Він повинен володіти терпінням і витримкою. Це абсолютно незамінні якості в його роботі. Потрібно вміти швидко адаптуватися і постійно вивчати щось нове. Інакше через кілька років цінність як фахівця може помітно знизитися. Вміння об'єктивно оцінювати можливості технологій та їх використання в кожному конкретному випадкуПрограміст - одна з перспективних та високооплачуваних професій сучасності.

Тому актуальною є підготовка фахівців за спеціальністю«Інженерія програмного забезпечення», орієнтованої на ефективну організацію процесу створення ПЗ, реалізацію технологічних принципів промислового проектування програмних систем.

Закінчивши технікум за спеціальністю«Інженерія програмного забезпечення» студенти отримують кваліфікацію«Технік-програміст»

Технік-програміст - це спеціаліст у сфері обчислювальної техніки, сучасного програмного забезпечення, автоматизації виробничих та інших процесів.

У результаті вивчення нормативної частини циклу студенти повинні знати: фундаментальні структури даних та алгоритми обробки інформації,які застосовуються в ПК і ком'ютерних мережах; основні мови програмування; сучасні технології проектування та розробки програмного забезпечення; сучасні підходи до побудови людино-машинного інтерфейсу; засоби візуального програмування; принципи організації баз даних та мову запитів SQL, розрахунок основних економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства та їх аналіз, застосовувати набуті знання для здійснення професійної діяльності при розробці, налагодженні та експлуатації програмного забезпечення.

Також фахівці з даної спеціальності повинні володіти наступними компетенціями. А це : соціально-особистісні, загальнонаукові, інструментальні та професійні компетенції.

Розроблена система практичних робіт допомагає сформувати конкурентоспроможних фахівців, здатних вирішувати різноманітні завдання, актуальні для сучасної економіки, досліджувати економічні системи, знаходити оптимальні шляхи вирішення нагальних проблем в діяльності як структурних підрозділів, так і підприємства в цілому.

Програмою передбачається проведення серії практик, зокрема виробничої практики в організаціях, компаніях та фірмах, що спеціалізуються на розробці та експлуатації комп'ютерного програмного забезпечення.

Перед випускниками відкривається широке коло можливостей з використання набутої професійної підготовки, що обумовлено бурхливим розвитком інформаційних технологій та постійним розширенням сфери їх застосування. Майбутнє глобалізоване інформаційне суспільство завжди буде вимагати великої кількості фахівців, які здатні розвивати та використовувати найсучасніші цифрові технології.

Після закінчення навчального закладу випускники спеціальності можуть працювати на підприємствах в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності на посадах:

оператор обчислювальних машин 2,1 категорії;

оператор електронно-обчислювальної (комп'ютерної) техніки;

начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

технік - програміст;

технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

фахівець комп'ютерної графіки (дизайну);

укладальник тексту;

фахівець з комп'ютерного та Web-дизaйнy;

фахівець з провадження та обслуговування Internet - технологій;

фахівець з провадження та обслуговування автоматизованих інформаційних технологій

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1562
Зміст : 599
Переглянути хіти змісту : 811158