Четвер, 20 березня 2014, 16:15

 

 

Освіта – це вміння правильно діяти у будь-яких життєвих ситуаціях

Ми стільки матимемо, скільки знаємо.

Знання сила.

 

Френсіс Бекон

 

У сучасних умовах впровадження ринкових відносин нові соціокультурні та економічні зміни висувають перед населенням і зокрема перед молоддю нові вимоги до рівня освіти та професіоналізму, який формується на конкретному освітньому потенціалі. Потреба в освіті набуває особливо вираженого соціального забарвлення, оскільки отримання освіти у нас розглядається як символ вищого споживчого стандарту. Хоча ставлення до освіти в країні далеко не однозначне, оскільки значний вплив на це мають соціально-економічні чинники та ситуація на ринку праці. Напрямками вирішення цієї проблеми можна вважати створення такої системи підготовки фахівців, яка на основі національних надбань та світового досвіду забезпечує реалізацію сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на подальшу оптимізацію національної системи освіти усунення причин які уповільнюють її адаптацію до соціально-орієнтованої економіки, посилення соціального партнерства з роботодавцями у сфері якісної освіти та конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, приведення змісту соціально-гуманітарної, природничо-наукової підготовки до вимог інформаційно-технологічного суспільства та змін, що відбуваються у соціально-економічній та гуманітарній сфері, створення умов для реалізації безперервної ступеневої вищої освіти.

Самбірський технікум економіки та інформатики (державний вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації) не знаходиться осторонь вирішення сучасних проблем у галузі освіти.

Технікум є активним учасником інтеграційних процесів в регіоні, які проявляються у співпраці з ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за двохсторонніми угодами співпраці або в межах створених навчальних, навчально-виробничих комплексів. Технікум співпрацює з Львівським національним університетом імені Івана Франка (економічний факультет), Тернопільським національним економічним університетом (факультет комп’ютерних інформаційних технологій), Національним педагогічним університетом імені М.П.Дрогоманова (м.Київ, Інститут інформатики); Львівською комерційною академією, Львівським національним університетом «Львівська політехніка» та іншими вітчизняними вищими навчальними закладами та навчальними закладами Республіки Польщі.

Така співпраця навчальних закладів сприяє вирішенню вище згаданих проблем в галузі освіти та соціально-орієнтованої економіки, дозволяє підготувати молодшого спеціаліста, випускника технікуму до активної творчої професійної та соціальної діяльності, довільно вибирати випускнику технікуму майбутню спеціальність (кваліфікацію) та вищий навчальний заклад ІІІ-ІV рівнів акредитації для подальшого навчання і здобуття повної вищої освіти; полегшити процес адаптації фахівця на сучасному ринку праці. Цьому сприяють заходи, що проводяться навчальними закладами-партнерами. Так, у березні на спеціальності технікуму «Прикладна статистика» проведено зустріч викладачів, студентів спеціальності з деканом економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктором економічних наук, професором Панчишином Степаном Михайловичем та завідувачем кафедри статистики цього факультету, Заслуженим економістом України, професором Матковським Семеном Олексійовичем. Також, на зустрічі була присутньою,заступник директор філії економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка у місті Самборі Медвідь Тетяна Олександрівна. Декан факультету дав характеристику одному із найстаріших університетів Європи Львівському національному університету імені Івана Франка та його структурному підрозділу – економічному факультету, починаючи з мудрого твердження викарбованого на фронтоні університету: «PATRIAE DECORI CIVIBUS EDUCANDIS» - «Освічені люди є окрасою батьківщини». Професор Панчишин С.М. акцентував увагу випускників технікуму на умовах вступу до університету, особливостях навчання та ступеневості вищої освіти,яка дає можливість випускникам технікуму продовжувати навчання на економічному факультеті університету або філії факультету у місті Самборі за інтегрованими навчальними планами та скороченим терміном навчання, починаючи з 3-го курсу денної або заочної форми навчання на спеціальностях галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», без необхідності проходження ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання).

Завідувач кафедри статистики, професор Матковський С.О. підкреслив у своєму виступі, що кафедра статистики університету є єдиною випусковою кафедрою у західному регіоні України з підготовки фахівців за спеціальністю «Прикладна статистика» та вказав на особливість підготовки фахівців зі статистики на факультеті, яка полягає у тому, що випускникам бакалаврату дається можливість отримати одночасно дві кваліфікації: «спеціаліста з прикладної статистики» та «економіста-бухгалтера» (за один термін навчання). Семен Олексійович охарактеризував можливості подальшого навчання у магістратурі та працевлаштування за фахом для випускників факультету.

Викладачі, студентство спеціальності були поінформовані про реалізацію сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на подальшу оптимізацію національної системи освіти і підвищення підготовки конкурентоспроможних фахівців.

Після зустрічі зі студентами спеціальності «Прикладна статистика» представники університету зустрілися зі студентами спеціальностей «Економіка підприємства» та «Комерційна  діяльність», викладачами циклової комісії обліково-статистичних дисциплін.

У ході відкритого змістовного діалогу, як викладачі, так і студенти одержали вичерпні та цікаві відповіді від гостей з Львівського національного університету імені Івана Франка.

Під час перебування науковців з університету у технікумі відбулася ділова зустріч з  директором навчального закладу Козловським М.М. та заступником директора технікуму з навчальної роботи Сарахман М.І., під час якої обговорено основні аспекти співпраці університету та технікуму. Гостей зокрема запрошено на День відкритих дверей, який відбудеться 28 березня 2014 року о 12.00 годині.

Зустріч підготували і провели: методист відділення, викладач-методист Бич Ю.Р.; голова циклової комісії обліково-статистичних дисциплін, викладач вищої категорії Сєдіна Г.П.; старший викладач, викладач вищої категорії Коркуна Т.Й.; інженер-програміст Бардин В.Б.

Юрій Бич

Методист відділення Самбірського технікуму

економіки та інформатики, відмінник освіти України

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1285639