Вівторок, 03 лютого 2015, 15:27

 

 

 

Міжвузівська науково-пізнавальна конференція студентів

«Основні підходи управління господарською системою підприємства  в сучасних умовах»

19 лютого 2015 року

Мета конференції:формування у студентів знань,навичок,світогляду з питань економіки управління підприємствами.

Робоча мова конференції:українська.

Умови участі у конференції : Для участі у конференції та включення доповіді до програми конференції необхідно не пізніше 09.02.2015 року подати тези доповіді.

Вимоги до оформлення тез  доповіді:

Текст тез набирається у текстовому редакторі Word 97-2003. Обсяг тез – 2 сторінки формату А4,включаючи рисунки ,таблиці,список використаних джерел. Всі поля по 20 м мм. Текст має бути вирівняний з обох сторін ,набраний через 1 інтервал шрифтом Times New  Roman кегель  12, абзацний відступ – 10 мм. Редактор формул – MS Equation. Рисунки мають бути згруповані. Сторінки не нумеруються.

Відповідальність за зміст та оформлення тез несуть автори та наукові  керівники. Тези, оформлені без дотримання вказаних вимог, або подані  із запізненням,розглядатися не будуть.

У правому верхньому куті аркуша розміщують : прізвище, ініціали автора або авторів (жирний шрифт); прізвище,ініціали,керівника (жирний курсив). Через інтервал – список використаних джерел ( за ДСТУ  7.1 -2006 ).  Матеріали повинні бути ретельно перевірені  згідно з нормами правопису та орфографії. Обов'язковим є посилання на використані джерела.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Кузьм'як В.І.

Науковий керівник: Петренко О.В.


ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ.

Результати дослідження.

Висновки.

Список використаних джерел.

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1280645