Понеділок, 16 березня 2015, 11:59

 

 

 

 

Завідувач кабінету Кравченко О.О.

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес в кабінеті проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.

 

Кабінет «Планування та організація діяльності підприємства», «Управління витратами», «Економічний аналіз», «Податкова система», «Інвестування», «Страхування»,  «Фінанси підприємств» є навчально-виховним підрозділом технікуму, який оснащено меблями, навчально-методичними комплексами і пристосований  для проведення  теоретичних і практичних занять на уроках і виконання самостійної роботи студентів в позаурочний час по таких дисциплінах:

- планування та організація діяльності підприємства;

- управління витратами;

- економічний аналіз;

- податкова система;

- інвестування;

- страхування;

- фінанси підприємств.

Методичне забезпечення.

До даного кабінету відносяться слідуючі предмети: «Планування та організація діяльності підприємства», «Управління витратами», «Економічний аналіз», «Податкова система», «Інвестування», «Страхування»,  «Фінанси підприємств».

Навчально-методичні  комплекси викладачів  базуються  на основі нормативних програм по предмету і складаються з робочої програми, конспектів лекцій, інструкцій і завдань практичних робіт, завдань для самостійної роботи студентів, переліку завдань для обов’язкових контрольних робіт та для комплексних контрольних робіт, комплексів методичного  забезпечення по навчальних модулях, роздаткового матеріалу, тестів, білетів для здачі поточних та комплексного державного екзамену, інструкцій для проведення практики, методичних вказівок для написання курсових робіт.

 

Кожен викладач розробив для свого предмету  навчальні посібники, тести, лекції, варіанти контрольних робіт, практичні завдання, роздатковий матеріал.

- Особлива увага приділяється перевірці знань по модулях : розробляються  завдання для перевірки знань студентів, тести, розрахункові роботи. Викладачі працюють над створенням завдань для комп’ютерного тестування з   кожного предмету. Важливе місце в навчально-методичному комплексі викладача має самостійна робота студентів: викладачами розроблено спеціальні завдання, комплексні розрахункові роботи, багато завдань базуються на вивченні практичного досвіду роботи підприємств, на вивченні нормативних та інструктивних матеріалів.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Основні завдання навчального кабінету фінансів та економічного аналізу:

- забезпечення навчального процесу необхідними навчальними       посібниками, натуральними взірцями товарів, інструментами, інструкціями по проведенню лабораторних і практичних занять, стендами, прейскурантам, роздатковими матеріалами, таблицями, технічними засобами тощо;

- створення умов для самостійної роботи студентів по виконанню даних завдань;

- організація гурткової роботи по предмету і технічної творчості;

- організація лекцій, конференцій, зустрічей та бесід з працівниками підприємств;

- бібліографічні роботи – інформація про видання спеціальної літератури, ведення картотеки додаткової літератури з короткими анотаціями, картотеки, газетно-журнальних статей по предмету (спеціальності , картотека наочності тощо);

- організація виготовлення наочності силами студентів і участь у виставках;

- підвищення ефективності  використання технічних засобів ;

- оснащення кабінету ;

- розробка та дотримання правил технічної безпеки;

- постійна виховна робота по формуванню спеціального світогляду;

- виховання любові до праці та набутої професії, бережливого ставлення до майна;

- участь в оглядах;

- ведення журналу обліку майна кабінету та його списання.

З метою кращої організації роботи кабінету працює студентський гурток економічного аналізу, члени якого займаються дослідницько-пошуковою роботою по вивченню та дослідженню виробничих підприємств міста Самбора.

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1286520