Вівторок, 17 березня 2015, 12:20

 

 

 

 

Завідувач кабінету Коваль М.В.

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес в кабінеті проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.

 

Положення про  кабінет

(лабораторію)

1. Загальні відомості

Лабораторія  комп’ютерної схемотехніки є навчально-методичним підрозділом технікуму, який обладнаний лабораторними столами і пристосований для проведення теоретичних, практичних, і лабораторних занять з наступних дисциплін:

--Фізика (електрика)

--Комп’ютерна схемотехніка

Навчальним планом для вивчення цих дисциплін передбачена наступна кількість годин:

Назва предмету Загальна

к-сть

годин В тому числі

лекції практичні лабораторні

Фізика (електрика) 134 41 8 30

Комп’ютерна схемотехніка 81 29 20

 

Заняття в лабораторії повинні сприяти вивченню основних закономірностей протікання постійного і змінного електричних струмів в колах різних пристроїв, набуття практичних навиків по збиранню електричних і електронних схем, вимірювання різних електричних величин.

В лабораторії проводяться:

--теоретичні заняття по предметах, які відносяться до лабораторії

--практичні і лабораторні заняття

--заняття самостійної роботи студентів

--теоретичні і практичні заняття з інших предметів.

 

2. Оснащення кабінету обладнанням, навчально-методичними посібниками, оргтехнікою і порядок роботи.

Для реалізації завдань і змісту робрти, передбачених загальними положеннями лабораторія обладнана певними матеріальними засобами. До складу лабораторії входять

аудиторія 117 для проведення лекційних занять і лабораторія 117

для проведення лабораторних робіт.

В лабораторії створені необхідні умови для роботи студентів і викладача. В лабораторії міститься 14  робочих місць кожне з яких обладнано лабораторним стендом і табуретками.

В аудиторії міститься 30 робочих місць обладнаних столом і кріслом. Робоче місце викладача обладнане столом і кріслом. В аудиторії є класна дошка для писання крейдою. Аудиторія призначена для проведення лекційних та практичних занять.

Лабораторія призначена для проведення лабораторних занять, а також служить місцем для зберігання навчально-методичних комплексів по предметах і служить місцем для виконання викладачами роботи в позаурочний час і для відпочинку викладачів.

Для проведення лабораторних робіт лабораторія оснащена такими технічними засобами:

--лабораторні столи  -- 4 шт.

--універсальні стенди – 2 шт.

 

3. Навчально-методичний комплекс предметів, які відносяться до даного кабінету.

 

Для організації навчального процесу при лабораторії викладачами створені навчально-методичні комплекси з предметів “Фізика (електрика)”, “Комп’ютерна схемотехніка”.

Навчально-методичні комплекси вказаних предметів містять:

 

--конспекти лекцій

--завдання для проведення практичних і лабораторних робіт

-- завдання для проведення самостійних робіт

--завдання для виконання обов’язкових контрольних робіт.

--методичні розробки:

“Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи “Дослідження роботи інтегральних тригерів””,

“Методичні рекомендації по виконанню практичного заняття на тему :Оцінка якості роботи ЕОМ. ”

“Магнітні властивості речовини”

“Методика розрахунку кіл постійного струму по законах Кірхгофа”

 

 

Предмет    «Комп’ютерна схемотехніка»

 

Рекомендована література

1. Матвієнко М.П., Розен В.П. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний    посібник. До.: Ліра-К, 2013.

2. Голубенко Г.О., Кафтан Ю.М.  Комп ютерна схемотехніка  Миколаїв: МПІ,  2012. підручник.

3. Комп'ютерна схемотехника (короткий курс). / Процюк Р.О., Корнійчук В.І., Кузьменко П.В., Тарасенко В.П. До.: «Корнійчук», 2006.

4. Новиков Ю.В. Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и

схемы. Методы проектирования. М., Мир, 2001.

5. Новожилов О.П. Основы цифровой техники. М., Радио Софт, 2004.

6. А.М.Юшин  Цифровые микросхемы для электронных устройств:

Справочник. М. Высшая школа, 1993.

7. Логические  ИС  КР1533, КР1554: Справочник/ И.И. Петровский,

А.В. Прибыльский, А.А. Троян, В.С. Чувелев: В2- хч. М.: "БИ -НОМ", 1996.

8. С.А. Бирюков Применение цифрових мікросхем серий ТТЛ и КМОП. М.:             ДМК, 1999.

9. Хоровиц П.,  Хилл У. Искусство схемотехники. Пер. с англ. 6-е изд.

перераб. М.: Мир, 2001.

10. И.М. Мышляева  Цифровая схемотехника. Учебник. М.: Академия, 2005.

11. Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров Аналоговая и цифровая

электроника. Полный курс. Учебник для вузов. М.: Горячая линия

Телеком, Радио и связь, 2005.

12. В.Л. Шило Популярные цифрове микросхемы: Справочник. М.: Радио и  связь, 1987.

 

Відкрите заняття можна переглянути тут

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1289588