Вівторок, 17 березня 2015, 17:39

 

 

 

 

Завідувач кабінету Волошин Ф.Л.

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес в кабінеті проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.

 

Положення про лабораторію

 

1. Загальні відомості

 

Лабораторія  фізики та астрономії є навчально-методичним підрозділом технікуму, який обладнаний лабораторними столами і пристосований для проведення теоретичних, практичних, і лабораторних занять з наступних дисциплін:

--Фізика

--Астрономія

Навчальним планом для вивчення цих дисциплін передбачена наступна кількість годин:

 

Назва предмету Загальна

к-сть

годин В тому числі

лекції практичні лабораторні

Фізика 122 64 30 22

Астрономія 29 20 6

 

Заняття в лабораторії повинні сприяти вивченню основних закономірностей фізичних явищ різного характеру, набуття практичних навиків проведення  фізичних експериментів  вимірювання різних фізичних величин та оцінки їх похибок.

В лабораторії проводяться:

--теоретичні заняття по предметах, які відносяться до лабораторії

--практичні і лабораторні заняття

--заняття самостійної роботи студентів

--теоретичні і практичні заняття з інших предметів.

 

 

2. Оснащення кабінету обладнанням, навчально-методичними посібниками, оргтехнікою.

 

Для реалізації завдань і змісту роботи, передбачених загальними положеннями лабораторія обладнана певними матеріальними засобами. До складу лабораторії входять

аудиторія 117 для проведення лекційних занять і лабораторних робіт.

В лабораторії створені необхідні умови для роботи студентів і викладача. В лабораторії міститься 5  лабораторних столів , кожний з яких обладнано розетками і табуретками для проведення лабораторних робіт з предмету:  Фізика (електрика) .

В аудиторії міститься 30 робочих місць обладнаних столом і кріслом. Робоче місце викладача обладнане столом і кріслом. В аудиторії є класна дошка для писання крейдою. Аудиторія призначена для проведення теоретичних та практичних занять.

Лабораторія  служить місцем для зберігання навчально-методичних комплексів по предметах і служить місцем для виконання викладачами роботи в позаурочний час.

Для проведення лабораторних робіт лабораторія оснащена необхідними  технічними засобами відповідно до програми роботи.

 

 

3. Навчально-методичний комплекс предметів, які відносяться до даної лабораторії.

 

Для організації навчального процесу при лабораторії викладачами створені навчально-методичні комплекси з предметів “Фізика ”, “Астрономія”.

Навчально-методичні комплекси вказаних предметів містять:

 

--конспекти лекцій

--завдання для проведення практичних і лабораторних робіт

-- завдання для проведення самостійних робіт

--завдання для виконання обов’язкових контрольних робіт.

--методичні розробки:

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1289528