Середа, 18 березня 2015, 17:46

 

 

 

 

Завідувач кабінету Нечипорук О.М.

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес в кабінеті проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.

 

Загальні положення

Кабінет “Інформаційних систем, комп’ютерної бухгалтерії ” є базовим кабінетом по вивченню предметів:

“Проектування автоматизованих інформаційних систем”

“Основи збору, реєстрації, передавання та обробки інформації ”

“Автоматизовані системи обробки інформації ”

“Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності”

“Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності”

“Інформаційні системи і технології в статистиці”

“Інформаційні системи і технології на підприємстві”.

Навчально-методичний комплекс предметів дозволяє на належному рівні проводити теоретичні, практичні та лабораторні заняття з предметів, організовувати позакласні заняття.

Діяльність кабінету спрямована на забезпечення організаційних заходів, навчально-методичної бази для реалізації процесу формування спеціалістів-програмістів, надання методичної допомоги викладацькому складу та студентам у його виконанні.

 

Основний напрямок роботи гуртка полягає у підготовці випускників технікуму відділення «Розробка програмного забезпечення» до майбутньої трудової діяльності за обраним фахом.

 

Методичні розробки для вивчення предмету «Проектування автоматизованих інформаційних систем»

Методичні вказівки для виконання практичних і лабораторних робіт з дисципліни  «Проектування автоматизованих інформаційних систем»

Розробка тестових завдань для контролю знань студентів з дисципліни «Проектування автоматизованих інформаційних систем»

Методичні вказівки із виконання самостійних робіт студентів з дисципліни «Проектування автоматизованих інформаційних систем»

 

Перелік рекомендованої літератури з предмету «Проектування автономних інформаційних систем»

1. В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва - «Основи інформаційних систем» Київ КНЕУ 2001 р.

2. В.С. Пономаренко - «Проектування інформаційних систем» Київ «Академія» 2002 р.

3. В.Д. Шквір, А.Г. Загородний, О.С. Височан - «Інформаційні системи і технології в обліку» Львів, Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» 2005 р.

 

 

Перелік допоміжної літератури з предмету «Проектування автономних інформаційних систем»

1. А.Н. Романов , Б.Е. Одинцов  «Автоматизація  аудиту»  Москва «Аудит» Видавниче об’єднання «ЮНИТИ» 1999 р.

2. Н.С. Пінчук , Г.П Галузинський, Н.С Орленко – «Інформаційні системи і технології  в маркетингу» Київ 1999р.

3. Г.В. Лавінський – «Автоматизовані системи обробки економічної інформації» Київ «Вища школа» 1995 р.

4. В.В.Дик – «Інформаційні системи в економіці» Москва «Фінанси і статистика» 1996 р.

5. Б.Е Одинцов – «Економічна  інформатика» 1995 р.

 

 

 

Методичні розробки для вивчення предмету «Автоматизовані системи обробки інформації»

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни  «Автоматизовані системи обробки інформації»

Розробка тестових завдань для контролю знань студентів з дисципліни «Автоматизовані системи обробки інформації»

Методичні вказівки із виконання самостійних робіт студентів з дисципліни «Автоматизовані системи обробки інформації»

 

Перелік рекомендованої літератури з предмету «Автоматизовані системи обробки інформації»

1. В.С. Пономаренко, Р.К. Бутова - «Інформаційні системи і технології в економіці» Київ «Академія» 2002 р.

2. Л.О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко - «Інформаційні системи і технології в обліку» Київ КНЕУ 2004 р.

 

Перелік допоміжної літератури з предмету «Автоматизовані системи обробки інформації»

1. О.І. Черняк,  А.В. Ставицький, І.О. Чорноус  - «Система обробки економічної інформації» Київ «Вишня» 2006 р.

2. Т.А. Писаревська, - «Інформаційні системи  і технології  в управлінні трудовими ресурсами» Київ 2000 р.

3. Н.С. Пінчук , Г.П Галузинський, Н.С Орленко – «Інформаційні системи і технології  в маркетингу» Київ 1999р.

4. Г.В. Лавінський – «Автоматизовані системи обробки економічної інформації» Київ «Вища школа» 1995 р.

 

 

 

Методичні розробки для вивчення предмету «Основи збору  передавання та обробки інформації»

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з «Основи збору  передавання та обробки інформації»

Методичні вказівки із виконання самостійних робіт студентів з дисципліни «Основи збору  передавання та обробки інформації»

 

Перелік рекомендованої літератури з предмету  « Основи збору  передавання та обробки інформації »

1. В.Ф. СИТНИК, О.С. Краєва «Технологія автоматизованої обробки інформації» К, КНЕУ, 1998.

 

Перелік допоміжної літератури з предмету  « Основи збору  передавання та обробки інформації »

1. Ред.  Левінського  Г.Б. «Автоматизовані системи обробки економічної інформації»  К.“ Вища школа”, 1995.

2. Ред. В.С.Пономаренко «Інформаційні системи і технології в економіці» К.Видавничий центр “ Академія.”, 2002

3. Юринець В.Є. Крутка М.І., Юринець З .В. «Автоматизовані інформаційні системи у фінансах» Навчальний посібник. Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2004

 

 

Перелік рекомендованої літератури з предмету  « Інформаційні системи і технології  в статистиці»

1. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва «Основи інформаційних систем» К.: КНЕУ, 2001р.

2. Столяров Г.С., Ємшанов Д.Г., Ковтун Н.В. «АРМ статистика» Навч.посібник. — К.:КНЕУ, 1999 — 268с.

 

Перелік допоміжної літератури з предмету  « Інформаційні системи і технології  в статистиці»

1. «Інформаційні системи і технології в економіці» Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни — К.: КНЕУ, 2002 — 80с.

2. «Автоматизовані системи обробки економічної інформації» Підручник Г В. Лаврський, Т.Є. Оболенська, Б.В Маринченко та ін. За ред. Г.В. Лавінського. –   К. Вища школа, 1995 - 287с. іл.

3. Юринець В.Є., Крупка М.І., Сажинець С.Й., Смаль 3.ІВ. «Основи інформаційних систем бухгалтерського обліку» Навчальний посібник - Львів: ЛНУ ім. (.Франка, 2002 - 258с.

4. Сушко Х.8. «Основи інформаційних систем» Посібник. 2011р.

5. Процан Х.8. «Інформаційні системи і технології на підприємстві». Посібник. 2008р.

6. Сецдзюк М.А. «Інформаційні системи в державному управлінні» Навч. посіб. - К.КНЕУ, 2004. - 339с

 

 

Перелік рекомендованої літератури з предмету  « Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності»

1. Ананьєв О.М.,   Білик В.М., Гончарук Я.А. «Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності.» Підручник. Львів: Новий Світ-2000,2006.-584с.

2. Ситник В.Ф.,  Писаревська Т.А.,  Єрьоміна НВ., Краєва «Основи інформаційних систем», К: КНЕУ. 2001 р.

3. Столяров Г.С.,  Ємшанов  Д.Г.,  Ковтун Н.В. «АРМ статистика.» Навч. посібник. – К :КНЕУ. 1999. -268с.

4. Пінчук Н.С.. Галузинський Г.П., Орленко Н.С. «Інформаційні системи і технології в маркетингу» Навч. Посібник -   К.:КНБУ,І999. - 328 с.

 

Перелік допоміжної літератури з предмету  « Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності»

1. «Інформаційні системи і технології в економіці» Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - ІС: КНЕУ, 2002 – 80 с.

2. «Автоматизовані системи обробки економічної інформації» Підручник Г.В Лавінський Т.Є Оболенська, Б.В Маринченко та ін . За ред. Г В Лавінського. - К.: Вища школа, 1995 - 287с.

3. Юринець В.Є., Крупка М.І Сажинець С.Й., Смаль З.ІВ. «Основи інформаційних систем бухгалтерського обліку» Навчальний посібник – Львів   ЛНУ ім. І.Франка. 2002 - 258с.

4. Сушко Х.В. «Основи інформаційних систем» Посібник. 2011 р.

5. Процак Х.В  «Інформаційні системи і технології на підприємстві» Посібник. 2008р.

6. Сендзюк М.А «Інформаційні системи в державному управлінні» Навч. посіб. К.;КНЕУ. 2004. - 339с.

 

Перелік рекомендованої літератури з предмету  « Інформаційні системи і технології на підприємстві»

1. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А , Єрьоміна Н.В, Краєва «Основи інформаційних систем» К.. КНЕУ. 2001р.

2. «Інформаційні системи І технології о економці» Посібник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. В.С Пономаренка. - КЖ Видавничий центр  «Академія», 2002. -544с. (Альма-матер)

 

Перелік допоміжної літератури з предмету  « Інформаційні системи і технології на підприємстві»

1. «Інформаційні системи і технологи в економіці» Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни - К КНЕУ. 2002 - 80с.

2. «Автоматизовані системи обробки економічної інформаціїю» Підручник Г.В Лівінський. Т.Є Оболонська, Б.В. Маринченко та ін ,. За ред. Г В. Лавінського. - К . Вища школа, 1995- 287с  іл.

3. Юринець В. Є. Крупка М.І, Сажинець С.Й., Смаль З. ІВ. «Основи інформаційних систем бухгалтерського обліку» Навчальний посібник - Львів: ЛНУ ім. І Франка. 2002 - 258с.

4. Сушко Х.В «Основи інформаційних систем» Посібник 2011р.

5. Процак Х.В «Інформаційні системи. технології на підприємстві» Посібник 2008 р.

 

Для студентів випускних груп було проведено відкрите засідання гуртка на тему «Фахова і психологічна підготовка випускників спеціальності «Розробка програмного забезпечення» до майбутнього працевлаштування», на якому відбулась зустріч з випускником відділенням, а зараз працівником «Кредобанку» Задорожним Романом та проведено тестування студентів для перевірки психологічної готовності до  працевлаштування.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1289434