П'ятниця, 20 березня 2015, 10:39

 

 

 

 

Завідувач кабінету Очич М.І.

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес в кабінеті проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.

 

Положення про кабінет

 

1. Загальні відомості

Кабінет математики розміщений з   південної сторони. Простора класна кімната площею 47 кв.м. Освітлення кабінету і робочі місця студентів відповідають гігієнічним і педагогічним вимогам для проведення занять у даному кабінеті.

Робота кабінету направлена на надання методичної допомоги у створенні навчально-методичних комплексів з вказаних предметів, що входять до циклу математичних дисциплін.

Колектив викладачів, задіяних при кабінеті, працює у тісному зв’язку, надаючи один одному допомогу у створенні навчально-методичних комплексів, написанні методичних розробок, написання і розробці контрольних робіт по предметах.

 

2. Оснащення кабінету

Для проведення навчальних занять кабінет вищої математики в основному оснащений необхідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, меблями, а саме,

Столи -16 шт.

Письмовий стіл -1 шт.

Стільці – 31 шт.

Кафедра – 1 шт.

Письмова дошка – 1 шт.

Шафа для зберігання літератури –2 шт.

Стенди – 5 шт.

 

В кабінеті є достатня кількість таблиць для вивчення тем: «Функціональна залежність між величинами », «Диференціальне та інтегральне числення», «Аналітична геометрія на площині і в просторі». Для вивчення стереометрії є моделі геометричних тіл, макети двогранних кутів, багато таблиць для розвитку просторової уяви студентів.

Навчально – методичної літератури у кабінеті недостатня кількість. Навчальна література з математики зберігається у бібліотеці і читальному залі.

По елементарній математиці і окремих розділах вищої математики там достатня кількість підручників.

У кабінеті немає умов для зберігання підручників, тому студенти у позаурочний час для виконання самостійної роботи користуються необхідною літературою у читальному залі і гуртожитку.

 

3. Навчально-методичний комплекс предметів.

 

Робота кабінету математики направлена на поглиблення знань студентів та на здобуття нових знань з математики, зацікавлення студентів даною дисципліною.

По всіх темах математики: елементарної, вищої математики для економістів, лінійної алгебри та аналітичної геометрії,математичного аналізу,дискретної математики, теорії  ймовірності складено навчально-математичні комплекси. По всіх розділах математики написано лекції і практичні заняття, складені завдання для практичних занять, індивідуальні завдання для самостійних робіт та контрольних робіт.

Для проведення практичних робіт з використання комп’ютерів розроблено програми з наступних тем:

1) Обчислення визначених інтегралів.

2) Обчислення площ плоских фігур.

3) Обчислення об’єктів тіл по площах поперечних перерізів та об’єктів тіл обертання.

4) Розв’язання диференціальних рівнянь.

5) Наближені методи розв’язування рівнянь методом хорд і дотичних.

6) Розв’язування задач лінійного програмування симплексним методом.

7) Побудова таблиць істинності за заданими формулами. Зведення формул до ДДНФ і ДКНФ.

Викладачі математики систематично працюють над розробленням методичних розробок розглядаються питання методики вивчення окремих тем і розділів математики, застосування комп’ютерної техніки в навчальному процесі.

 

 

Предмет:

1. Математика

2. Вища математика

3. Лінійна алгебра

4. Математичний аналіз

5. Чисельні методи

6. Диференціальні рівняння

7. Дискретна математика

8. Теорія ймовірності

 

Література:

1. Алгебра й початки аналізу 10 – 11 клас. М.І.Шкіль, З.І.Сиєпкань, О.С.Дубинчук. Київ. Зодіак. 2006 рік.

2. Практичні знання з математики. К.В. Богомолов. Москва, «Высшая школа» 1983 рік

3. Геометрія 7-11 клас. О.В. Погорєлов. Київ. Освіта,1993 рік.

4. 5770 задач з математики. О.М. Титаренко. Харків. Тарсінг плюс, 2008 рік.

5. Вища математика. Є.П. Зайцев. Кременчук 2011 рік.

6. Вища математика. Бубняк Т.І. Новий світ, Львів 2004 рік.

7. Дискретна математика для програмістів. Нікольський Ю.В, Щербина О.М, Пасічник В.В. Львів, 2007 рік.

8. Математика для технікумів. И.И. Валуце, Г.Д. Димегу. Москва 1990 рік.

9. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Львів «Растрі» 2009 рік.

10. Математика 10 -111 клас. М.І. Бурда, Ю.І. Мальований, О.С. Дубинчук. Київ 2006 рік.

11. Вища математика, І.І. Литвин, О.М. Конопчук, Г.О. Желізняк, Київ 2009 рік.

12. Геометрія 10 – 11 клас О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський. Тернопіль 2004 рік.

 

Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки: завдання самостійної роботи з математики для студентів I курсів(I частина, II частина).

2. Навчальний посібник з вищої математики.

3. Навчальний посібник з математичного аналізу.

4. Методичні вказівки і завдання контрольної роботи з вищої математики для студентів заочників.

5. Навчальний посібник з числових методів.

6. Методичні вказівки до вивчення теми: «Визначений інтеграл».

7. Практикум з вищої математики.

8. Курс лекцій з вищої математики.

9. Практичні завдання до вищої математики.

10. Методи розв’язання тригонометричних рівнянь.

11. Між предметні зв’язки при вивченні математики, фізики, хімії, біології і економіки.

12. «Похідна функції та її застосування».

13. «Математичні моделі економічних задач».

14. Курс лекцій з дискретної математики.

15. Курс лекцій з вищої математики.

16. Курс лекцій з лінійної алгебри та аналітичної геометрії.

17. Практичні завдання з вищої математики.

18. Завдання домашньої самостійної роботи з вищої математики.

19. Завдання самостійної роботи дискретної математики.

20. Методична розробка на тему: «Скалярний, векторний і мішаний добутки векторів»

21. Методичні вказівки по темі: «Графи. Їх застосування».

 

Відкриті уроки

1. Криві другого порядку(коло, еліпс, гіпербола, парабола).

2. Нормальні форми зведення формул до досконалих нормальних форм за допомогою рівносильних перетворень.

 

Позакласна робота

1. Виховний захід «Математика з зірками»

2. «Математичні вечорниці»

 

Проблема гурткової роботи: Поглиблене вивчення математики.

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 2420
Зміст : 677
Переглянути хіти змісту : 1331862