Середа, 25 березня 2015, 11:53

 

 

 

 

Завідувач кабінету Карпінець Б.П.

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес в кабінеті проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.

 

Робота кабінету фізичного виховання здійснюється на основі робочих програм.

Робоча програма створена на основі навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації від 14.11.2003р.; № 757 з  дисципліни «Фізичне виховання».

Фізичне виховання – складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров′я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей з метою гармонійного формування її особистості та розвитку активної життєдіяльності.

Основною метою навчального предмету «Фізичне виховання» є : формування в студентів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров′я , фізичного розвитку та фізичної підготовки; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Для досягнення студентами мети фізичного виховання передбачається комплексне вирішення наступних задач:

1) формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

2) формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному фізичному вихованні;

3) зміцнення здоров'я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності на протязі всього періоду навчання;

4) оволодіння системою практичних умінь і навичок занять головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечення, зберігання і зміцнення здоров'я, розвиток й удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості;

5) набуття рухових умінь і навичок, забезпечення суспільної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії;

6) придбання досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей;

7) здатності до виконання державних або відомчих тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.

Головними завданнями на заняттях  фізичного виховання є:

- забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров′я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі;

- забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних  зв’язків;

- забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої та інструктивної спрямованості;

- Формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами.

Оцінювання навчальних досягнень студентів на заняттях з фізичної культури здійснюються за такими видами діяльності:

1. Засвоєння техніки виконання  фізичної вправи.

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

3. Виконання навчальних завдань під час проведення заняття.

4. Засвоєння теоретико-методичних знань.

Викладачами кабінету фізичного виховання для успішної роботи із студентами напрацьовано ряд методичних розробок, серед них такі як:

- “ Вивчення техніки виконання подвійного кроку у баскетболі”

- “ Методика вивчення технічних прийомів гри у волейбол”

- “ Організація та методична робота медичних груп”

- “ Основи спортивно-оздоровчого тренування”

- “ Вдосконалення техніки ведення м’яча та подвійного кроку»

Робота кабінету фізичного виховання будується не тільки на виконанні навчальної програми. При кабінеті працюють секції з видів спорту таких як : волейбол, баскетбол, настільний теніс, футбол, легка атлетика.

Збірні команди навчального закладу щорічно приймають участь у міських та обласних змаганнях з видів спорту.

 

Позакласна робота

Першість міста з волейболу серед дівчат

Зональна першість з волейболу серед дівчат

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 383
Зміст : 661
Переглянути хіти змісту : 1248104