Понеділок, 30 березня 2015, 14:30

 

 

 

 

Завідувач кабінету Мельник О.М.

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес в кабінеті проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.

 

Розділ 1. Загальні відомості.

В розділі дається короткий опис приміщення:

Розташування.

Загальна площа і кубатура.

Електрооснащення приміщення, стендів та обладнання.

Освітлення.

Опалення.

Вентиляція.

Організація роботи кабінету.

Кабінет №301 розміщується у правому крилі корпусу на ІІІ корпусію.

Загальна площа кабінету становить (5,6 х 8,7) 50,7 кв.м., 105,7 куб.м., лабораторія – загальна площа 14 кв.м., 39,8 куб.м.

Кабінет має три вікна, які виходять на схід. В приміщенні кабінету розташована лабораторія, яка має одне вікно з виходом на схід.

Приміщення освітлюється шістьма люмінесцентними лампами. Лабораторія освітлюєть двома люмінесцентними лампами.

Навчальна аудиторія (лабораторія) обігрівається системою парового опалення, містить вентиляційні люки. В кабінеті проведено заземлення.

При  організації роботи кабінету вирішується ряд проблем:

Підвищення методичного рівня навчальних занять; допомога молодим викладачам в удосконаленні навчального процесу, забезпечення їх спеціальною літературою з предметів; виготовлення наглядних, технічних засобів навчання, допомога студентам в самостійному вивченні курсу; організація консультацій,диспутів,конференцій,тематичних вечорів,гуртка.

При створенні кабінету викладач повинен обдумати планування кабінету, розміщення стендів,естетичне оформлення, зберігання навчальних посібників,наукової літератури тощо.

 

Розділ 2. Методичне забезпечення.

За кабінетом закріплені два предмети : «Українська мова» та «Українська мова»(за професійним спрямуванням), які читаються на ІІ курсах усіх спеціальностей.

Методичний комплекс містить:

1.Положення про кабінет.

2.Паспорт кабінету.

3.Перспективний план роботи кабінету.

4.План роботи кабінету на поточний рік.

5.Графік роботи кабінету.

6.Графік роботи гуртка.

Матеріали, що характеризують роботу кабінету:

а)методична література;

б)навчальна література;

в)методичні розробки;

г)завдання для проведення обов’язкових робіт;

д)завдання ККР;

Навчально-методичні посібники:

1.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. Підручник. –К.:Літера ЛТД,

2003.-448с.

2.Шевчук С.В.Ділове мовлення. Модульний курс:Підручник.-К.:Літера ЛТД, 2003.-448с.

3.Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. 3-тє вид., доповнене.-

Х.:Торсінг,2003.-448с.

4.Універсальний довідник ділових паперів та ділової етики / -К.:Довіра,

25003.-623с.- (Б-ка держ.службовця.Держ.мова і діловодство).

5.Козачук Г.О. Українська  мова для абітурієнтів:Навч.посіб.- 7-ме вид.,

Стер.-К.:Вища шк.., 2006.-287с.

 

Розділ 3. Лабораторні і практичні роботи.

В розділі необхідно провести перелік лабораторних і практичних робіт, застосування стендів і обладнання для виконання з вказівкою числа робочих місць і наявності інструкцій.

 

Розділ 4. Зведений перелік обладнання.

В розділі необхідно провести перелік всіх стендів основного обладнання, пристроїв, макетів, що є в наявності.

 

Розділ 5. Технічні засоби навчання і наочні посібники.

В розділі необхідно почислити в наступному порядку:

ТЗН;

Кінофільми, презентації;

Плакати, схеми, колекції, наглядні посібники;

Розділ 6. Меблі та інвентар

В розділі провести перелік меблів і інвентаря.

№ з/п

Найменування

Характеристика

Кількість

Вартість

Примітки

За переліком

Фактично

За одиницю

Загальна сума

1

2

3

4

5

6

7

8

Навч.столи

15

15

Крісла

30

30

Заповнюється розділ за формою:

Розділ 7. План розміщення обладнання.

Необхідно накреслити креслення в масштабі:

Планування навчального кабінету (лабораторії) з розміщенням навчальних стендів, основного обладнання, меблі з розвідкою електроживлення, обладнання, заземлення;

План евакуації обладнання на випадок пожежі.

Планування навчального кабінету (лабораторії) можна виконати на листках паспорту або у вигляді окремого креслення.

 

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1283952