Delphi - імперативна, структурована, об'єктно-орієнтована мова програмування, діалект Object Pascal. Починаючи з середовища розробки Delphi 7.0, в офіційних документах Borland стала використовувати назву Delphi для позначення мови Object Pascal. Починаючи з 2007 року вже мова Delphi (похідна від Object Pascal) почала жити своїм самостійним життям і зазнала різних змін, пов'язаних з сучасними тенденціями (наприклад, з розвитком платформи. NET) розвитку мов програмування: з'явилися class helpers, перевантаження операторів та інше.

І так, чому саме Delphi слід вибирати вам для розробки:

- в ній ви можете реалізувати будь-що!

- мова  доволі проста у  вивченні

- мова розвивається

- забезпечує швидке створення ваших програм

Visual FoxPro (VFP) - об'єктно-орієнтована і процедурна мова програмування систем управління реляційними базами даних, розроблений корпорацією Microsoft. Основою для даного програмного продукту послужила мова програмування FoxPro. Відноситься до сімейства мов xBase, розроблених на базі синтаксису мови програмування dBase. Іншими членами даного сімейства є Clipper і Recital.

Java (вимовляється Джава; інколи - Ява) — об'єктно-орієнтована мова програмування, випущена компанією Sun Microsystems у 1995 році як основний компонент платформи Java. Зараз мовою займається компанія Oracle, яка придбала Sun Microsystems у 2009 році. Синтаксис мови багато в чому походить від C та C++. У офіційній реалізації, Java-програми компілюються у байткод, який при виконанні інтерпретується віртуальною машиною для конкретної платформи.

Сфера застосування JAVA являє собою наступну картину:

Створення десктопів і аплетів. Даний продукт створюється на замовлення.

Створення мобільних додатків. Окремий світ програмування у всесвіті JAVA.

Різні серверні додатки, які в основному орієнтовані на роботу з мережею.

"1С: Підприємство" являє собою систему прикладних рішень, побудованих за єдиними принципами і на єдиній технологічній платформі. Керівник може вибрати рішення, яке відповідає актуальним потребам підприємства і буде надалі розвиватися в міру росту підприємства або розширення завдань автоматизації.

Розробка власних конфігурацій

Конфігурація - прикладне рішення, розроблене на технологічній платформі «1С: Підприємство».

Фірма 1С поставляє рішення у вигляді «Базових» і «Типових» конфігурацій.

Базові (Спеціалізовані) конфігурації призначені для роботи на Базових версіях платформи (для версії 7.x - з відповідною «компонентою»). Базові конфігурації поставляються тільки фірмою 1С, не допускають внесення змін, але можуть бути перетворені в типові.

 

«Комп’ютерну графіку»,в курсі якої вивчають методи і засоби створення та обробки зображень за допомогою програм. Комп'ютерна графіка застосовується для візуалізації даних у різних сферах людської діяльності

В курсі CorelDRAW вивчаються нові додатки для створення веб-сайтів, флеш-анімації і відео, засоби векторного ілюстрування, верстки сторінок, редагування зображень і перетворення растрового зображення у векторне.

Adobe Photoshop - графічний редактор, розроблений і поширюваний фірмою Adobe Systems. Цей продукт є лідером ринку в області комерційних засобів редагування растрових зображень і найвідомішим продуктом фірми Adobe.

«Web-дизайн»

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:
принципи побудови Web-сайтів; етапи та особливості проектування Web-сайтів; мова розмітки гіпертексту НТМL; інструментальних засобів створення Web -сайтів; розробка проектівWeb-сайтів, використовуючи динамічну генерацію вмісту, списки та таблиці; розробка та використання на сторінках графіки, аудіо- та відеокліпів, розміщенняWeb-ресурсів в мережі Internet та оновлення їх; реклама власних Web-ресурсів.

Програмне забезпечення Adobe Dreamweaver - потужне програмне забезпечення для web-дизайну і створення візуальних проектів. Програма Adobe Dreamweaver допомагає розробляти реалістичне середовище для інтерактивного перегляду, управляти проектами на рівні пікселів або за допомогою спеціально створеного коду. Вбудовані підказки в Adobe Dreamweaver дозволяють більш точно створювати код в HTML, JavaScript, Ajax, Spry, jQuery і Prototype. Завдяки спеціально розробленому протоколу FTP з підтримкою багатопоточності користувачі можуть переносити великі файли ще швидше.

«Архітектуру комп’ютера»

Предметом навчальної дисципліни є принцип побудови, функції комп’ютерів; принципи та методи реалізації пристроїв керування; принципи реалізації алгоритмів арифметичних та логічних операцій; принцип роботи запам’ятовуючих пристроїв; принцип функціонування системи вводу/виводу; принципи збільшення продуктивності комп’ютерів – конвеєризація, багато ядерність; нові архітектури комп’ютерів, вивчаються питання подання різних даних в машинних кодах, особливості їх перетворення в функціональних блоках комп'ютера.

«Офісне програмне забезпечення»

Ознайомлення з побудовою офісної системи Microsoft Office як інформаційно-аналітичної системи;

Вивчення технології, засобів та методів програмування офісних компонентів: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Power Point; які входять до складу офісної системи Microsoft Office;

Ознайомлення з Visual Basic for Application (далі VBA), як основним програмним засобом для створення макросів, які керують прикладними програмами користувача для офісної системи Microsoft Office;

Вивчення середовища візуального засобу програмування VBA для створення прикладних програм економічного та управлінського призначення мовою Visual Basic.

«Конструювання програмного забезпечення»

В курсі вивчають основні особливості конструювання різних типів ПЗ,  вибір платформи та мови програмування, парадигми програмування, Типи архітектур та їх конструювання: cервісно-орієнтована архітектура(SOA), підпрограмне зебезпечення (Middleware), клієнт-серверна архітектура.

Sybase PowerDesigner ™ - програма проектування сучасних інформаційних систем. Вона надає унікальну можливість прискорення аналітичних процесів і розробки програмного забезпечення, поєднуючи традиційні переваги засобів моделювання реляційних баз даних з новими, продуктивними та ефективними за вартістю технологіями моделювання на базі мови UML.

PowerDesigner (PD) - це перший засіб проектування, який поєднує можливості об'єктно-орієнтованого, концептуального і фізичного моделювання об'єктів в єдине, інтегроване середовище.

Продукт підтримує на сьогоднішній день роботу більш ніж з 30 найбільш популярними СУБД, дозволяючи дотримуватися єдиної стратегії створення бізнес - логіки і проектування баз даних в гетерогенних обчислювальних системах.

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1010
Зміст : 668
Переглянути хіти змісту : 1286541