121 “ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ: "РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:“ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: "РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

КВАЛІФІКАЦІЯ: "Технік-програміст"

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: НА БАЗІ 9 КЛАСІВ - 4 РОКИ

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ - 3 РОКИ
На сьогоднішній день попит на фахівців в галузі комп'ютерних технологій постійно зростає. Підприємства малого, середнього й великого бізнесу, організації, установи, інтернет-провайдери, банки, фірми, що займаються розробкою й тестуванням програмного забезпечення, науково-дослідні інститути й лабораторії зацікавлені в прийомі на роботу наших випускників.
Спеціальність "Інженерія програмного забезпечення" - одна з найнеобхідніших спеціальностей сьогодення. Ви навчитесь професійно володіти мовами програмування для тестування і розробки програм, будете знати архітектуру персональних комп'ютерів, операційні системи та комп'ютерні мережі.
Студенти, які навчаються за даною спеціальністю, отримують кваліфікацію технік-програміст. Програміст повинен володіти навичками алгоритмізації та структуризації даних, орієнтуватися в фундаментальних поняттях сфери інформатики, мати навички програмування на декількох програмних і машинно-орієнтовних мовах, налагодження і тестування програм.
Програмісти створюють програмні дані загального призначення та спеціалізовані пакети прикладних програм. Для цього вони повинні володіти методологією побудови математичних моделей економічних та виробничих процесів.
Технік-програміст повинен знати фундаментальні розділи математики у обсязі, достатньому для використання математичного апарату у процесі розв’язання професійних задач, побудови математичних моделей, фундаментальні структури даних та алгоритми обробки інформації, які застосовуються в персональних комп'ютерах, архітектуру комп’ютерних мереж, основи мови програмування, сучасні технології проектування та розробки програмного забезпечення,засоби візуального програмування, принципи організації баз даних та мову запитівSQLта вміти застосовувати базові знання математики та фізики, виконувати необхідні розрахунки для здійснення майбутньої професійної діяльності, організовувати'безпечні умови праці на виробництві, застосовувати набуті знання для здійснення професійної діяльності при розробці, налагодженні та експлуатації програмного забезпечення. В процесі навчання студенти отримують навики програмування в Turbopascal, С ++, мови SQL-запитів, середовищі Visual BAsic for Application, Delphi, Java Script, HTML, PHP, Object Pascal, C++ Builder, Corel Draw, Photoshop.

Технік-програміст може працювати на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності, сфері пенсійного забезпечення, соціального захисту, центрах зайнятості, державних адміністраціях на таких посадах, які програміст -розробник програмного забезпечення, програміст - тестувальник програмного забезпечення, системний аналітик - програміст, керівник (менеджер) проектів складних програмних систем, системний адміністратор, інженер з інформаційних технологій у промислових, фінансових, торгівельних,, адміністративйих організаціях, адміністратор комп’ютерних мереж, адміністратор інтернет -технологій, розробник - адміністратор баз даних.

Випускники мають можливість продовжувати навчання у ВНЗ України. Зокрема, технікум співпрацює з Тернопільським національним економічним університетом з питань ступеневої підготовки фахівців.

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 1509
Зміст : 590
Переглянути хіти змісту : 730286