Понеділок, 12 травня 2014, 17:28

Пиць Любов Осипівна , голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Педагогічний стаж – 21 рік. Закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. Франка за спеціальністю «Німецька та англійська мови». Викладає дисципліни: «Німецька мова», «Англійська мова», «Німецька мова за професійним спрямуванням».
Проблема, над якою працює викладач: «Формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, загольнольнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої свідомості особистості».

  • Білінгвальне заняття «Різдво крокує планетою».
  • Відкрите практичне заняття – захист творчих проектів студентів «Юрій Кульчицький – герой  Відня».
  • Відкрите засідання гуртка іноземних мов «Кобзар – це книга правди».
  • Навчально-методичний посібник «Німецька мова для студентів І-го курсу».
  • Навчально-методичний посібник «Практична граматика німецької мови».
  • Методична доповідь  «Інтерактивні технології – єдиний шлях оновлення і удосконалення навчання».
  • Методична доповідь  «Диференційований підхід при вивченні іноземної мови».
  • Наукова публікація в галузі іноземних мов «Використання інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій у навчанні іноземних мов як передумова розвитку творчої особистості».
  • Методична розробка «Використання методу проектів на заняттях іноземної мови як один із шляхів формування компетентності студента».

•        Участь у Всеукраїнському науковому семінарі « Інноваційні технології у навчанні іноземних мов студентів мовного вузу».
•        Участь у науково – практичній конференції « Інноваційні підходи у викладанні іноземної мови»
•        Доповідь « Диференційований підхід при вивченні іноземної мови»
•        Участь у семінарі «Нова роль та завдання викладача англійської мови в сучасних умовах».

Браток Наталя Ігорівна ,  спеціаліст вищої категорії . Педагогічний стаж  - 15 років . Закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка за спеціальністю «Англійська мова і література, німецька мова і література» . Викладає дисципліни: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».
Проблема, над якою працює викладач: « Роль мотивації при вивченні іноземної мови » .
Методичні надбання :
•        Методична розробка  « Особливості адекватного перегляду неологізмів сфери економіки , комп’ютерних технологій  та  інтернет.
•        Методична розробка « Англомовні газетні заголовки та його переклад на українську мову»
•        Навчально  – методичний посібник « Тестові завдання з граматики англійської мови»
•        Методичні рекомендації « Економіка Великобританії»
•        Дослідницька робота « Світ королеви Єлизавети ІІ»
•        Відкрите практичне заняття « Вибір професії»
•        Мультимедійні презентації  « Видатні англійські письменники та поети»

Бобко Наталя Іванівна , спеціаліст вищої категорії . Педагогічний стаж – 15 років. Закінчила Львівський національний університет
ім. І. Франка, за спеціальністю «Англійська мова та література» . Викладає дисципліни: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».
Проблема, над якою працює викладач:  « Вивчення іноземної мови із залученням інтерактивних методів навчання»
Методичні надбання :
•        Наукова стаття « Використання інтерактивних методик та програмного забезпечення  у викладанні іноземної мови»;
•        Словник – довідник сучасних термінів з інформаційних технологій ;
•        Методична розробка « Світ новітніх технологій»
•        Методична розробка « Здоровий спосіб життя студента».
•        Методична розробка « Практична граматика : умовний спосіб»
•        Мультимедійна презентація « Світові лідери»
•        Відкрите практичне заняття «Стиль керівництва . Особисті якості успішного лідера».

Шнайдер Марія Миронівна , спеціаліст вищої категорії  .
Педагогічний  стаж – 19 років. Закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка , за спеціальністю «Німецька та англійська мови» . Викладає дисципліни: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».
Проблема над якою працює викладач :  « Розвиток комунікативних компетенцій студентів через вдосконалення мовленнєвих навичок на  заняттях англійської мови.
Методичні надбання :
•        Навчально – методичний посібник « Завдання для самостійної роботи  з англійської мови для студентів ІІ-ІІІ курсу всіх спеціальностей та форм навчання»
•        Навчально – методичний посібник « Тести  для самостійного опрацювання»
•        Методична розробка « Рольова гра при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням».
•        Методична розробка « Навчання монологічного мовлення на заняттях іноземної мови»;
•        Методична розробка «Лексика писемних переговорів»;
•        Відкрите практичне заняття  « Подорож літаком»
•        Відкрите  заняття гуртка «Світове українство як чинник утвердження України у міжнародній спільноті»
•        Мультимедійні презентації «Шляхами Тарасової долі»

Яким Юрій Васильович , спеціаліст другої категорії , кандидат педагогічних наук , Педагогічний стаж – 5 років. Закінчив Дрогобицький держаний педагогічний інститут імені І. Франка.
Проблема над якою працює викладач : «Роль самостійної роботи на заняттях іноземної мови».
•        Методична розробка « Новий підхід до вивчення іноземної мови»
•        Методична розробка « Контроль  і самоконтроль на заняттях іноземної  мови»
•        Методична розробка « Використання  комп’ютерних технологій на заняттях іноземної мови»

Тимців Віктор Михайлович ,  спеціаліст першої категорії . Педагогічний стаж – 10 років. Закінчив Дрогобицький педагогічний університет імені І.Франка, за спеціальністю «Українська мова та література, світова література література». Викладає дисципліни: «Українська мова», «Українська література», «Світова література», «Українська мова за професійним спрямуванням».
Проблема над якою працює викладач « Проблема двомовності в Україні»
Методичні надбання :
•        Виховний захід « Уклін тобі , Тарасе , крізь століття»
•        Відкрите семінарське заняття « Прозова творчість М. Хвильового»
•        Методична розробка « Життя і творчий шлях І. Багряного». Огляд  поетичної спадщини  . Символічні образи у творі .

•        Методична розробка  «Українська еміграційна література. Празька школа».

Винар Ярина Романівна,  спеціаліст  першої категорії. Педагогічний стаж – 18 років. Закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І.Франка, за спеціальністю «Англійська мова і література, російська  мова і література». Викладає дисципліни: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».
Проблема над якою працює викладач  «Позааудиторна робота  з англійської мови».
Методичні надбання :
•        Методична розробка « Використання інтерактивних методів на уроках  англійської мови»
•        «Розвиток діалогічного мовлення на уроках іноземної мови»
•        Короткий  англо – український словник економічних термінів.
•        Тестові завдання з англійської мови для студентів І курсу .
•        Відкрите практичне заняття «Глобальне потепління»

Мельник Ольга Михайлівна, спеціаліст вищої категорії.
Педагогічний стаж –  26 років. Закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І.Франка, за спеціальністю «Українська мова і література». Викладає дисципліни:  «Українська мова», «Українська література»,  «Українська мова за професійним спрямуванням».
Проблема над якою працює викладач  «Елементи дебатних технологій на заняттях української літератури»
Методичні надбання:
•        Методична розробка «Іван Багряний». «Ми є. Були. І будем ми.»
•        «Іноді я відчуваю людину як рана – сіль.» Г. Тютюнник
•        «Леся Українка про освіту та виховання».
•        Дослідницька робота за творчістю І. Я. Франка.
•        «Я волю полюбив державну».
•        Відкритий урок спостереження за творчістю Остапа Вишні
•        Посібник на допомогу викладачам і студентам, усім, кому не байдужа доля рідного народу і його мови, хто цікавиться гуманітарними науками.

Пріць Уляна Іванівна, спеціаліст вищої категорії.
Педагогічний стаж – 21 рік. Закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І.Франка, за спеціальністю «Українська мова і література».  
Викладає дисципліни:  «Українська мова», «Українська література»,  «Українська мова за професійним спрямуванням».
Проблема над якою працює викладач «Цінність морального та гуманістичного виховання у контексті української літератури в умовах новітніх технологій у навчанні».
Педагогічне кредо: Коли бажаєш бути святинею в очах дітей, то нехай і вони будуть святинею в тобі».
Методичні надбання:
•        «Сила патріотизму, незламність духу у творчості Т. Шевченка та   В. Стуса»
•        Нова література – нова концепція життєдіяльності»
•        Творча доля Лесі Українки – нескореність, абсолютна нездатність до мімікрії».

Петруняк Леся Богданівна, спеціаліст вищої категорії.
Педагогічний стаж – . Закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І.Франка, за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» . Викладає дисципліни: «Українська мова», «Українська література», «Світова література», «Українська мова за професійним спрямуванням».
Проблема над якою працює викладач « Використання сучасних інтерактивних технологій навчання для забезпечення високого рівня знань студентів з української мови.
Педагогічне кредо: «Хвала тому, хто людям у ….. несе слова, подібні хлібу й солі, і співи гідні слави сіяча»

Методичні надбання:
•        Методична розробка «Специфіка мовлення фахівця. Мова і професія»
•        Методичні вказівки і завдання для навчального матеріалу з української мови за професійним спрямуванням»
•        Методична розробка «Аналіз художнього твору як засіб розвитку читацьких інтересів на заняттях світової літератури»

Борис Софія Григорівна, спеціаліст вищої категорії.
Педагогічний стаж – 44 роки. Закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І.Франка, за спеціальністю «Українська мова та література». Викладає дисципліни: «Українська мова», «Українська література», «Світова література», «Українська мова за професійним спрямуванням».
Проблема над якою працює викладач «Пізнавальна активність студентів на заняттях світової літератури за допомогою інтерактивного навчання».
Методичні надбання:
•        Методична розробка «Проблеми вивчення елементів в теорії літератури на заняттях з української літератури
•        Методична розробка «Морфологічні засоби виразності мови»
•        Методична доповідь «Формування мовних компетенцій у процесі вивчення предмету «Українська мова(за професійним спрямуванням)»

Курч Ірина Василівна, спеціаліст другої  категорії. Педагогічний стаж – 4 роки. Закінчила Львівський національний університет  ім. І. Франка,
за спеціальністю «Англійська мова та література» .  Викладає дисципліни: «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням».
Проблема над якою працює викладач: «Розвиток медіаосвіти у Великобританії».
Методичні надбання:
Методична робробка «Використання краєзнавчої інформації як мотиваційного засобу при навчанні англійської мови. Великобританія. Лондон».
Методична робробка «Цикл уроків з теми “Великобританія” ».

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 372
Зміст : 684
Переглянути хіти змісту : 1292163