Понеділок, 12 травня 2014, 17:36

Циклова комісія мови та літератури займається підготовкою фахівців по спеціальностях  «Прикладна статистика»,  «Економіка підприємства», «Комерційна діяльність»,  «Розробка програмного забезпечення».

Проблема, над якою працює циклова комісія:

«Формування нової висококультурної та освіченої генерації кваліфікованих фахівців,  конкурентноспроможних на ринку праці».

Зміст навчальних програм дисциплін, які входять до складу циклової комісії мови та літератури є матеріалом для формування критичного мислення, інтелектуального аналізу, моделювання, порівняння, формування навичок самостійної когнітивної діяльності з використанням сучасних і перспективних засобів інформаційних технологій, вміння відрізняти, сприймати і використовувати корисну інформацію, що і надалі забезпечуватиме інноваційний розвиток суспільства.

Інноваційна діяльність має обов’язково творчий характер. І лише творчо розвинута людина здатна бути інноваційно ефективною. Звідси необхідність розпізнання і розвитку творчих здібностей кожного студента. Слід максимально наблизити навчання до його сутності, здібностей та особливостей. Сучасним установам потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями.

На сьогоднішній день циклова комісія розробляє і впроваджує нові особистісно-орієнтовані методи підготовки фахівців.

Циклова комісія аналізує:

- результати методичної роботи членів циклової комісії;

- випуск власної друкованої продукції (збірки педагогічного досвіду, методичні матеріали);

- форму і зміст взаємовідвідуваних занять викладачів циклової комісії;

- рівень підготовки викладачів до атестації.

 

Циклова комісія прогнозує:

 

- тенденції зміни ситуації в освіті для коректування стратегії розвитку методичного забезпечення дисциплін;

- наслідки методичної роботи, запланованої викладачами циклової.

 

 

Циклова комісія організовує:

 

- поточне і перспективне планування методичної роботи комісії;

- навчальну роботу викладачів;

- роботу викладачів по комплексному методичному забезпеченню дисциплін;

- роботу щодо підготовки та проведення відкритих занять;

- аналіз роботи з підготовки матеріалів для обговорення на педагогічній раді.

 

Циклова комісія координує:

- роботу викладачів циклової комісії.

Циклова комісія керує:

- роботою викладачів циклової комісії;

- створенням сприятливого морально-психологічного мікроклімату в цикловій комісії.

Циклова комісія коректує:

- власний план роботи та індивідуальні плани викладачів;

- плани роботи предметних кабінетів.

Циклова комісія розробляє і редагує:

- план роботи циклової комісії та документи, що забезпечують навчальний процес до кожної дисципліни;

- методичні вказівки і рекомендації до проведення семінарських та практичних занять;

- методичні розробки викладачів,підготовлені до друку.

Циклова комісія узагальнює:

- кращий педагогічний досвід викладачів циклової комісі;

- пропозиції викладачів та студентів щодо удосконалення навчального процесу.

Циклова комісія контролює:

- виконання робочих програм, навчальних планів;

- виконання годин педагогічного навантаження;

- стан викладання і якість знань студентів.

Циклова комісія здійснює:

- інформаційно-просвітницьку роботу з питань досягнень сучасних наук і кращого педагогічного досвіду роботи;

- науково-методичне забезпечення викладання дисциплін, які входять до складу циклової комісії мови та літератури;

- науково-методичне забезпечення викладання дисциплін, які відносяться до циклової комісії мови та літератури;

- надання методичної допомоги молодим викладачам та необхідних консультацій викладачам, студентам та випускникам технікуму.

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 372
Зміст : 684
Переглянути хіти змісту : 1292010